Ravijärjekorra pidamise reeglid

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud telefoni või e-posti või registratuuri teel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 08:00-18:00, telefonil 3573530 Ravijärjekorda kantakse järgimised andmed: 1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg; 2. planeeritav vastuvõtu aeg; 3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus); 4. patsiendi kontaktandmed; 5. …

Kaebuste lahendamise kord

Kõigil klientidel on õigus esitada kaebusi. Kaebustest saadav informatsioon on vajalik paremaks kujundamiseks ning aitab juhil vastu võtta otsuseid kvaliteedi tõstmiseks. Kaebusega võib pöörduda otse registratuuri poole. Kaebust saab esitada kodulehe kaudu (välja trükkida vorm ning saata aadressile: Aasa4, 20605 Narva). Anonüümse kaebuse puhul edastatakse asutusele informatsioon kaebuse kohta, kuid …

Eriarsti visiidi- ja vastuvõtu tasud

OÜ Almeda Kliinik on eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule Ravikindlustuse seaduse § 67, 70 ja 72 alusel kehtestatud visiiditasu. Visiiditasu maksmine toimub registratuuris (sularahas või pangakaardiga) enne arsti vastuvõttu.   Eesti Haigekassas kindlustatud isikute visiiditasud: TÄISKASVANU 5,00 € LAPS (2-17 a) 1,50 €   Visiiditasu ei võeta: • kui kindlustatud isiku suunab …

Lugupeetud patsiendid!

• OÜ Almeda Kliinik töötab Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel. • Vastavalt Haigekassaga sõlmitud Lepingule võib plaaniline ravijärjekord eriarstile olla kuni 6 nädalat. • Vältimatut abi vajavad, ohtlikus seisundis patsiendid, võetakse kõikide spetsialistide juurdevastuvõtule väljaspool ravijärjekorda. • Eriarsti vastuvõtule registreerimine toimub registratuuris kohapeal või telefoni teel: 3573530, kell 8:00-18:00 • …