Kaebuste lahendamise kord

Igal patsiendil või tema lähedasel on õigus esitada kaebusi, mille eesmärgiks on info kogumine raviasutuse teenuste kvaliteedi kohta ning patsientide, nende omaste ja külastajate rahulolu tagamine.

Kaebusi saab esitada ainult kirjalikult. Kaebusega võib pöörduda otse registratuuri poole või kirjaliku kaebuse võib lasta vastavasse postkasti, mis asub raviasutuse sissepääasu ukse kõrval seinal või edastada otse administratsioonile. Anonüümselt esitatud kaebused vaadatakse läbi, kuid need ei kuulu personaalsele menetlemisele ega vastamisele. Suulisi kaebusi ei registreerita.

Kaebusi menetleb ja registreerib sekretär, vanemõde või raviasutuse administraator. Kõigile kontaktandmetega esitatud kaebuste menetlemiseks on aega 30 tööpäeva peale kaebuse registreerimist.

Kaebuste ning ettepanekute raamat asub raviasutuse registratuuris.

Vajadusel võib pöörduda:

Raviasutuse administratsioon: tel.(+372) 356 8899, aadressil: Aasa 4, 20605, Narva

e-posti teel almeda@stk.ee.

Haigekassa Viru osakond: tel. (+372) 669 6630, aadressil: Nooruse 5, 41597 JÕHVI

e-posti teel  info@haigekassa.ee

Haigekassa Pärnu osakond: tel. (+372) 669 6630, aadressil: Lai 14, 80010 PÄRNU

e-posti teel info@haigekassa.ee

Eesti Terviseamet: tel. (+372) 794 3500, aadressil: Paldiski mnt 81, 10617 TALLINN

e-posti teel kesk@terviseamet.ee

Sotsiaalminiseerium: tel. (+372) 626 9301, aadressil: Gonsiori 29, 15027 TALLINN

e-posti teel info@sm.ee