Ravijärjekorra pidamise reeglid

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud telefoni, digiregistratuuri, registratuuris kohapeal või e-posti teel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00-18.00.

Telefon: 35 73 530

Digiregistratuur: www.almeda.ee

E-post: almeda@stk.ee

Registratuur: Aasa 4, 20605 Narva

Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:

1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;

2) planeeritav vastuvõtu aeg;

3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);

4) patsiendi kontaktandmed;

5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);

6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;

8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda antakse patsiendile kirjalik teatis/meelespea, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja teenuse osutaja nime, asutuse telefoni numbrit ja täiendavat infot teenusele tuleku kohta.