Ravijärjekorra pidamise reeglid

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud telefoni või e-posti või registratuuri teel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 08:00-18:00, telefonil 3573530

Ravijärjekorda kantakse järgimised andmed:
1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2. planeeritav vastuvõtu aeg;
3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);
4. patsiendi kontaktandmed;
5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda antakse patsiendile kirjalik teatis/meelespea, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja teenuse osutaja nime, asutuse telefoni numbrit ja täiendavat infot teenusele tuleku kohta.